Dobrodošli!

Ovo su stranice online arhiva/repozitorija projekta Arhiva za ljudska prava koji je nastao iz potrebe da se organizira, sačuva i učini vidljivim materijalno nasljeđe organizacija koje su radile na zaštiti i promicanju ljudskih prava u Hrvatskoj kao i organizacija civilnog društva općenito.
Ova potreba proizlazi iz uvida kako je dostupnost i vidljivost gradiva nastalog djelovanjem različitih pojedinaca/ki, projekata i organizacija potvrđivanje određenih vrijednosti koje oni zastupaju kao i osiguravanje preduvjeta da njihov rad bude prepoznat kao dio društvene povijesti.


Projekt kojim se zasniva Arhiv za ljudska prava jest sređivanje, digitalizacija i izrada opisa gradiva Antiratne kampanje Hrvatske koja je djelovala u razdoblju 1991. – 2006. godine.
Sustav je trenutno u fazi izrade i testiranja.