O projektu

Repozitorij Arhiva za ljudska prava postavljen je na platformi ICA AtoM koja slijedi sve standarde Međunarodnog vijeća za arhive (ICA), te omogućava opisivanje, držanje i pregled objekata, zapise o višestrukim stvarateljima gradiva te osobama i organizacijama koje posjeduju ili su u vlasništvu gradiva.
ICA AtoM se razvija kao slobodan/open source software.Arhiv za ljudska prava djeluje unutar Documente – Centra za suočavanje s prošlošću, a uz potporu Fonda za međunarodni razvoj arhiva pri Međunarodnom vijeću za arhive i Centara znanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
Platforma je optimizirana za pretraživače Google Chrome i Mozilla Firefox.