Ogled Archival institution

Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću

Područje identifikacije

Identifikacijska oznaka / signatura

Normirani oblik naziva

Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću

Usporedni oblik(ci) naziva

Drugi oblik(ci) naziva

  • Documenta

Vrsta

Društveni (Community)

Vrsta

Privatni

Področje kontakata

Područje opisa

Povijest

Zemljopisni i kulturni kontekst

Nadležnost/Izvori ovlasti

Administrativna struktura

Upravljanje gradivom i akvizicijska politika

Zgrada(e)

Arhivsko gradivo

Obavijesna pomagala,vodiči i izdanja

Područje pristupa

Radno vrijeme

Zahteve in pogoji dostopanja

Dostupnost

Područje usluga

Usluge istraživanja

Usluge reprodukcije

Prostori za javnost

Područje kontrole

Identifikacijska oznaka opisa

Identifikacijska oznaka ustanove

Upotrijebljena pravila i/ili konvencije

Status

Stupanj podrobnosti

Datumi nastanka, revizije i brisanja

Jezik(ci)

Pismo(a)

Izvori

Obavijesti o održavanju