Vidi arhivski opis

Fond HR-DOC-02 - Antiratna kampanja Hrvatske
Izvještaji

Područje identifikacije

Identifikacijska oznaka/signatura

HR-DOC-02

Naslov

Antiratna kampanja Hrvatske

Datum(i)

 • 1990 - 2006 (Creation)

Razina opisa

Fond

Opseg i medij

6 metara dužnih

Područje konteksta

Naziv stvaratelja

Antiratna kampanja Hrvatske

Biografska povijest

Povijest arhivskog fonda

Gradivo sadržano u fondu nastajalo prije početka rada i formalnog osnivanja Antiratne kampanje Hrvatske, u sklopu Zelene akcije. Ovdje sadržani materijal u najvećoj je mjeri skupljen radom zagrebačkog ureda Antiratne kampanje, odnosno Centra za mire, nenasilje i ljudska prava Zagreb, Ureda mreže, odnosno ureda Koordinacije. U manjoj je mjeri ovdje skupljeno gradivo drugih organizacija/projekata koje su bile djelom Antiratne kampanje Hrvatske. Vidljivi izuzetak jest podfond Volonterskog projekta Pakrac. Formalni vlasnik gradiva jest stvaratelj, a gradivo se nalazi u posjedu Documente - Centra za suočavanje s prošlošću. Formalni slijednik Antiratne kampanje ne postoji. Gradivo je u posjedu Documente od 2006. godine. Prvi zahvati u gradivo započeli su 2008. godine i trajali su do 2009. godine. Gradivo je podijeljeno u grube serije i određena je gruba struktura. Nakon obilježavanja 20. godišnjice Antiratne kampanje 2011. godine, i korištenja gradiva u tu svrhu, krajem 2012. godine započinje temeljito preslagivanje, oragnizacija, klasifikacija fonda, tehničko opremanje, izrada opisa te digitalizacija.

Neposredni izvor akvizicije ili prijenosa

Glavnina fonda preuzeta je od posljednje koordinatorice Antiratne kampanje, Natalie Šipak, sredinom 2006. godine. Međutim, cijeli fond sadržan je od niza manjih akvizicija koje su se dešavale tijekom dužeg vremenskog perioda, odnosno fond se formirao prijenosom dokumentacije od niza pojedinaca/ki, organizacija i projekata koji su djelovali u sklopu ARKH-a. Tijekom 2011. preuzeto je dio gradivo ARKzinove fotoarhive i određena količina ARkzina od Dejana Kršića.

Područje sadržaja i ustroja

Opseg i sadržaj

Fond se sastoji od korespondencije, formalne i neformalne (pisma), apela, peticija, zapisnika, administrativne i financijske, projektne dokumentacije. Spisi pokrivaju područje općeg upravnog ustroja organizacija i projekata, te programskog djelovanja.
Gradivo je nastajalo u razdoblju 1990. - 2006., sa najvećim intenzitetom u periodu 1991. - 1996. godine, adresati i adresanti, odonosno akteri uz suradnji sa kojima je ARKH djelovao, prostorno se mogu podijeliti na lokalne, nacionalne, regionalne, europske, te ostatak svijeta.

Odabiranje, izlučivanje i rokovi čuvanja

Gradivo se čuva trajno.

Dopune

Uslijed necjelovitosti gradiva, očekuju se nove akvizicije i preuzimanja gradiva, pošto se ono u različitim opsezima nalazi razasuto kod niza stvaratelja, što fizičkih, što pravnih osoba.

Plan sređivanja

Kako nije bilo nikakvog klasifikacijskog ili razredbenog plana slaganja gradiva koji bi se dosljedno primjenjivao, a prvobitni poredak zatečenih dokumenata nije odavao nikakvu evidencijsku i informacijsku vrijednost trećim osobama, pristupilo se temeljitoj reorganizaciji gradiva i stvaranju novog poretka dokumentacije. Jedine naznake klasificiranja dokumenta nalaze se kod određenog dijela međunarodne koncepcije te kod prigovora savjesti, no ona nije bila dosljedno provođena. Za koresponedenciju 1993. - 1994. i 1998. - 1999. vođen je urudžbeni zapisnik.
Gradivo je unutar pojedinih jedinica opisa slagano uglavnom kronološkim redoslijedom.

Područje uvjeta dostupnosti i korištenja

Uvjeti dostupnosti

Gradivo je slobodno za korištenje, osim dijelova gradiva koji sadrže osobne podatke. Za njih vrijede provizije zakona o Arhivskom gradivu i arhivima, osim ako se ne utvrdi suprotno. Ta dokumentacija je dostupna istraživačima uz posebne uvjete na zahtjev.

Uvjeti umnožavanja

Objavljivanje i umnožavanje je slobodno uz obavezu navođenja izvora, odnosno arhiva, odnosno naziva arhivske jedinice i klasifikacijske oznake. Također, pri objavljivanju u publikacijama, poželjno je o tome obavijestiti Arhiv.

Jezik gradiva

 • bosanski
 • hrvatski
 • nizozemski
 • francuski
 • njemački
 • talijanski
 • srpski
 • srpsko-hrvatski

Pismo gradiva

 • ćirilica
 • latinica

Napomene o jeziku i pismu

Tvarne značajke i tehnički uvjeti

Obavijesna pomagala

Područje dopunskih izvora

Postojanje i mjesto čuvanja originala

Postojanje i mjesto čuvanja preslika

Dopunski izvori

Područje napomena

Pristupnice

Predmetne pristupnice

Mjesne pristupnice

Imenske pristupnice

Područje kontrole opisa

Identifikacijska oznaka opisa

Identifikacijska oznaka ustanove

Upotrijebljena pravila i/ili konvencije

Status

Stupanj podrobnosti

Datumi nastanka, revizije i brisanja

Jezik(ci)

Pismo(a)

Izvori

Područje preuzimanja

Mogućnosti