Vidi arhivski opis

Fond HR-DOC-04 - Arhivski fond Marije Jurić Zagorke (Draft)
Izvještaji

Područje identifikacije

Identifikacijska oznaka/signatura

HR-DOC-04

Naslov

Arhivski fond Marije Jurić Zagorke

Datum(i)

Razina opisa

Fond

Opseg i medij

Područje konteksta

Naziv stvaratelja

Marija Jurić Zagorka

Biografska povijest

Povijest arhivskog fonda

Neposredni izvor akvizicije ili prijenosa

Područje sadržaja i ustroja

Opseg i sadržaj

Odabiranje, izlučivanje i rokovi čuvanja

Dopune

Plan sređivanja

Područje uvjeta dostupnosti i korištenja

Uvjeti dostupnosti

Uvjeti umnožavanja

Jezik gradiva

Pismo gradiva

Napomene o jeziku i pismu

Tvarne značajke i tehnički uvjeti

Obavijesna pomagala

Područje dopunskih izvora

Postojanje i mjesto čuvanja originala

Postojanje i mjesto čuvanja preslika

Dopunski izvori

Područje napomena

Pristupnice

Predmetne pristupnice

Mjesne pristupnice

Imenske pristupnice

Područje kontrole opisa

Identifikacijska oznaka opisa

Identifikacijska oznaka ustanove

Upotrijebljena pravila i/ili konvencije

Status

Stupanj podrobnosti

Datumi nastanka, revizije i brisanja

Jezik(ci)

Pismo(a)

Izvori

Područje preuzimanja

Mogućnosti