Vidi arhivski opis

Zbirka HR-DOC-3 - Fotografije Volonterskog projekta Pakrac (Draft)
Izvještaji

Područje identifikacije

Identifikacijska oznaka/signatura

HR-DOC-3

Naslov

Fotografije Volonterskog projekta Pakrac

Datum(i)

Razina opisa

Zbirka

Opseg i medij

Područje konteksta

Naziv stvaratelja

Melita Jureša

Biografska povijest

Naziv stvaratelja

Keith Michael Holmes

Biografska povijest

Naziv stvaratelja

Sascha Ammann

Biografska povijest

Povijest arhivskog fonda

Neposredni izvor akvizicije ili prijenosa

Područje sadržaja i ustroja

Opseg i sadržaj

Odabiranje, izlučivanje i rokovi čuvanja

Dopune

Plan sređivanja

Područje uvjeta dostupnosti i korištenja

Uvjeti dostupnosti

Uvjeti umnožavanja

Jezik gradiva

Pismo gradiva

Napomene o jeziku i pismu

Tvarne značajke i tehnički uvjeti

Obavijesna pomagala

Područje dopunskih izvora

Postojanje i mjesto čuvanja originala

Postojanje i mjesto čuvanja preslika

Dopunski izvori

Područje napomena

Pristupnice

Predmetne pristupnice

Mjesne pristupnice

Imenske pristupnice

Područje kontrole opisa

Identifikacijska oznaka opisa

Identifikacijska oznaka ustanove

Upotrijebljena pravila i/ili konvencije

Status

Stupanj podrobnosti

Datumi nastanka, revizije i brisanja

Jezik(ci)

Pismo(a)

Izvori

Područje preuzimanja

Mogućnosti